องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2553  โครงงานหนูๆเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการทำปุ๋ยจุรินซีสังเคราะห์แสงใช้แทนปุยเคมี
      

ที่มาของโครงงาน

         เนื่องด้วยปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ต้องจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยง...
 
  โครงงานหนูๆเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการทำปุ๋ยจุรินซี...
  มอบใบประกาศบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2560
  ขอเชิญเที่ยงงานสักการะพระไกรสิงหนาท ประจำปี 61
  อบต.สระโพนทอง. ช่วยกันเพาะปลูกต้นหางนกยูง
  โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประช...
  ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 63
  โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและ...
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งเหตุรถบรรทุ...
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม...
  โครงการเพิ่มศักยภาพให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกั...
   
 
 
MV ครองแผ่นดินโดยธรรม บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาท
.ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)