องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร(แอสฟัลท์ติก) หมู่ที่ 7
แผนพัฒนาสี่ปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร(แอสฟัลท์ติก) หมู่ที่ 7
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2553  สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมตำนานสาวบ้านแต้ เป็นการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาช...
       เพื่อเป็นการฟื้นฟู สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมตำนานสาวบ้านแต้ เป็นการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป และสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนความเป็นอยู่ของสาวบ้านแต้ 
 
  สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมตำนานสาวบ้านแต้ เป็นการม...
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒...
  โครงการป้องกันและเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ ในเขตพื้นที่ตำ...
  โครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ครั้งที...
  โครงการจัดงานวันสถาปนา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเร...
  โครงงานหนูๆเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการทำปุ๋ยจุรินซี...
  มอบใบประกาศบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2560
  ขอเชิญเที่ยงงานสักการะพระไกรสิงหนาท ประจำปี 61
  อบต.สระโพนทอง. ช่วยกันเพาะปลูกต้นหางนกยูง
  โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประช...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม