องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
ที่ทำการ อบต.


เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง เลขที่ 200 หมู่ที่ 5 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
 
โทรศัพท์ 044-056145/ โทรสาร 044-056144
 
E- mail: admin@sraponthong.go.th
 
Web Site : WWW.SRAPONTHONG.GO.TH