องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กระบวนงานการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 21 ก.ค. 2558 ]105
2 กระบวนงานการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอสด์ [ 21 ก.ค. 2558 ]99
3 กระบวนงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]119
4 กระบวนงานการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]101
5 กระบวนงานการแจ้งขุดดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]115
6 กระบวนงานการยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 21 ก.ค. 2558 ]111
7 กระบวนงานการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 21 ก.ค. 2558 ]89
8 กระบวนงานการรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]106
9 กระบวนงานการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]100
10 กระบวนงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]109
11 กระบวนงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]96
12 กระบวนงานขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ยอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]107