องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กระบวนงานการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 21 ก.ค. 2558 ]50
2 กระบวนงานการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอสด์ [ 21 ก.ค. 2558 ]51
3 กระบวนงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]62
4 กระบวนงานการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]52
5 กระบวนงานการแจ้งขุดดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]59
6 กระบวนงานการยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 21 ก.ค. 2558 ]53
7 กระบวนงานการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 21 ก.ค. 2558 ]53
8 กระบวนงานการรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]46
9 กระบวนงานการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]48
10 กระบวนงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]52
11 กระบวนงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]68
12 กระบวนงานขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ยอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]53