องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]13
2 รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]13
3 รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]44
4 รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ [ 2 พ.ค. 2565 ]77
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]86
6 รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2565 ]79
7 รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2565 ]92
8 รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ [ 24 ก.พ. 2565 ]98
9 ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2565 ]123
10 รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2565 ]92
11 รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]94
12 รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]98
13 รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]98
14 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]80
15 รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]151
16 รายงานรับ-จ่าย เดือนสิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]153
17 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]153
18 รายงานรับ-จ่าย เดือนกรกฏาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]155
19 งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]151
20 รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]153
 
หน้า 1|2|3|4