องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม [ 12 เม.ย. 2566 ]1
2 รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ [ 14 ก.พ. 2566 ]6
3 รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปี2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]10
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]6
5 ประกาศรายงานรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]33
6 รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]32
7 รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]59
8 รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ [ 2 พ.ค. 2565 ]94
9 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]104
10 รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2565 ]96
11 รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2565 ]108
12 รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ [ 24 ก.พ. 2565 ]115
13 ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2565 ]163
14 รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2565 ]110
15 รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]113
16 รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]115
17 รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]117
18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]96
19 รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]170
20 รายงานรับ-จ่าย เดือนสิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]170
 
หน้า 1|2|3|4