องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]5
2 นัดประสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]5
3 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภา อบต.สระโพนทอง รองประธานสภา อบต.สระโพนทอง เลขานุการสภา อบต.สระโพนทอง [ 4 ม.ค. 2565 ]0
4 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]6
5 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.สระโพนทอง [ 4 ม.ค. 2565 ]4
6 นัดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]36
7 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]36
8 นัดประชุมสภา อบต.สระโพนทอง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]31
9 เรียกประชุมสภา อบต.สระโพนทอง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]34
10 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]38
11 เผยแพร่ผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]24
12 เผยแพร่ผลการประชุมสภาสมัยสามาัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]40
13 เผยแพร่ผลการประชุมสภาสมัยสามาัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]36
14 เผยแพร่ผลการประชุมสภาสมัยสามาัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]36
15 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาสมัยสามาัญสมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]36
16 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2563 ]43
17 รายงานกระประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2563 ]48
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2563 ]33
19 การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและมีการจัดเอกสารเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบที่สำคัญให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น [ 24 มิ.ย. 2563 ]38
20 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]39
 
หน้า 1|2