องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2563 ]18
2 รายงานกระประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2563 ]18
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2563 ]21
4 การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและมีการจัดเอกสารเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบที่สำคัญให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น [ 24 มิ.ย. 2563 ]21
5 กำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]113
6 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 [ 27 ก.ย. 2560 ]145
7 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 [ 27 ก.ย. 2559 ]152
8 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559 [ 11 ธ.ค. 2558 ]133
9 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558 [ 15 ส.ค. 2557 ]140