องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]28
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]29
3 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]45
4 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]49
5 นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]57
6 รายงานผลการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]58
7 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]127
8 นัดประสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]124
9 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภา อบต.สระโพนทอง รองประธานสภา อบต.สระโพนทอง เลขานุการสภา อบต.สระโพนทอง [ 4 ม.ค. 2565 ]107
10 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]130
11 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.สระโพนทอง [ 4 ม.ค. 2565 ]119
12 นัดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]155
13 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]156
14 นัดประชุมสภา อบต.สระโพนทอง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]187
15 เรียกประชุมสภา อบต.สระโพนทอง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]160
16 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]160
17 เผยแพร่ผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]149
18 เผยแพร่ผลการประชุมสภาสมัยสามาัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]163
19 เผยแพร่ผลการประชุมสภาสมัยสามาัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]158
20 เผยแพร่ผลการประชุมสภาสมัยสามาัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]189
 
หน้า 1|2