องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]3
2 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]11
3 นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]21
4 รายงานผลการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]18
5 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]86
6 นัดประสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]84
7 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภา อบต.สระโพนทอง รองประธานสภา อบต.สระโพนทอง เลขานุการสภา อบต.สระโพนทอง [ 4 ม.ค. 2565 ]71
8 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]87
9 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.สระโพนทอง [ 4 ม.ค. 2565 ]79
10 นัดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]117
11 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]118
12 นัดประชุมสภา อบต.สระโพนทอง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]121
13 เรียกประชุมสภา อบต.สระโพนทอง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]117
14 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]121
15 เผยแพร่ผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]105
16 เผยแพร่ผลการประชุมสภาสมัยสามาัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]119
17 เผยแพร่ผลการประชุมสภาสมัยสามาัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]121
18 เผยแพร่ผลการประชุมสภาสมัยสามาัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]127
19 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาสมัยสามาัญสมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]116
20 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2563 ]127
 
หน้า 1|2