องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 478 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 117-002 สายบ้านสระโพนทอง-อ่างเก็บน้ำช่องพันลำ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านสระโพนทอง [ 18 ส.ค. 2566 ]20
2 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านพีพวย [ 8 ส.ค. 2566 ]14
3 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านพีพวย [ 8 ส.ค. 2566 ]13
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 [ 8 ส.ค. 2566 ]12
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 [ 8 ส.ค. 2566 ]13
6 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 [ 8 ส.ค. 2566 ]14
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 117-002 สายบ้านสระโพนทอง-อ่างเก็บน้ำช่องพันลำ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านสระโพนทอง ตำบลสระโพนทอง [ 25 ก.ค. 2566 ]11
8 ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 117-002 สายบ้านสระโพนทอง - อ่างเก็บน้ำช่ิองพันลำ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านสระโพนทอง ตำบลสระโพนทอง [ 25 ก.ค. 2566 ]13
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 117-010 สายบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1- อ่างเก็บน้ำคำอีหูด ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านโพธิื ตำบลสระโพนทอง [ 12 ก.ค. 2566 ]9
10 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 117-010 สายบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 - อ่างเก็บน้ำคำอีหุด ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ ตำบลสระโพนทอง [ 6 ก.ค. 2566 ]5
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 117-010 สายบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1-อ่างเก็บน้ำคำอีหูด ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ ตำบลสระโพนทอง [ 26 มิ.ย. 2566 ]5
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยแล้ง หมู่ที่ 4 บ้านสระโพนทอง [ 12 มิ.ย. 2566 ]10
13 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยแล้ง หมู่ที่ 4 บ้านสระโพนทอง ตำบลสระโพนทอง [ 6 มิ.ย. 2566 ]6
14 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยแล้ง หมู่ที่ 4 บ้านสระโพนทอง [ 2 มิ.ย. 2566 ]5
15 ประกาสราคากลางโครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำป่าออกจากชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านพันลำ [ 16 มี.ค. 2566 ]20
16 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำป่าออกจากชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านพันลำ [ 16 มี.ค. 2566 ]16
17 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู [ 16 มี.ค. 2566 ]10
18 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู [ 16 มี.ค. 2566 ]14
19 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ติดตั้งแผงโซล่าเซล หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ [ 16 มี.ค. 2566 ]11
20 ประกาศราคากลางโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ติดตั้งแผงโซล่าเซล หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ [ 16 มี.ค. 2566 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24