องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 323 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายบุญน้อม จิตรอำไพ (ตอนที่1) หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู [ 20 ธ.ค. 2564 ]10
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายบุญน้อม จิตรอำไพ (ตอนที่1) หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู [ 20 ธ.ค. 2564 ]10
3 ประชาสัมพันธ์ราคาโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร (ตอนที่ 1 ) หมู่ที่ 12 บ้านโนนส้มโฮง [ 20 ธ.ค. 2564 ]11
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคองส่งน้ำเพื่อการเกษตร (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 12 บ้านโนนส้มโฮง [ 20 ธ.ค. 2564 ]9
5 เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตอนที่ 1 ) หมู่ที่ 8 บ้านพีพวย จำนวน 4 สาย [ 20 ธ.ค. 2564 ]11
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตอนที่ 1 ) หมู่ที่ 8 บ้านพีพวย จำนวน 4 สาย [ 20 ธ.ค. 2564 ]8
7 เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร(หินคลุก) หมู่ที่ 7 [ 23 พ.ย. 2564 ]18
8 เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร(หินคลุก) หมู่ที่ 9 [ 22 พ.ย. 2564 ]19
9 เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรลงหินคลุก หมู่ที่ 2 [ 18 พ.ย. 2564 ]17
10 เชิญชวนเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนทางระบายน้ำที่เสียหายจากเหตุอุทกภัยภายในตำบลสระโพนทอง โดย ทำการวางท่อระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 15 จุด พร้อมลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 16 พ.ย. 2564 ]20
11 เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 10 บ้านส้มกบ [ 15 พ.ย. 2564 ]18
12 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนทางระบายน้ำที่เสียหายจากเหตุอุทกภัยภายในตำบลสระโพนทอง โดย ทำการวางท่อระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 15 จุด พร้อมลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 12 พ.ย. 2564 ]18
13 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรลงหินคลุก หมู่ที่ 2 [ 12 พ.ย. 2564 ]15
14 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร(หินคลุก) หมู่ที่ 7 [ 12 พ.ย. 2564 ]16
15 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร(หินคลุก) หมู่ที่ 9 [ 12 พ.ย. 2564 ]17
16 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 10 บ้านส้มกบ [ 10 พ.ย. 2564 ]19
17 เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-083 เส้นทางบ้านส้มกบ หมู่ที่ 10 สายที่ 1 ตำบลสระโพนทอง [ 21 ก.ย. 2564 ]36
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-083 เส้นทางบ้านส้มกบ หมู่ที่ 10 สายที่ 1 ตำบลสระโพนทอง [ 20 ก.ย. 2564 ]31
19 เชิญชวนเสนอราคาโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการติดตั้งโซล่าเซลเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านโนนส้มโฮง [ 16 ก.ย. 2564 ]34
20 เชิญชวนเสนอราคาโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการติดตั้งโซล่าเซลเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านพีพวย [ 16 ก.ย. 2564 ]32
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17