องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 429 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านโนนส้มโฮง [ 18 พ.ย. 2565 ]5
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านโนนส้มโฮง [ 18 พ.ย. 2565 ]4
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านโนนส้มโฮง [ 18 พ.ย. 2565 ]3
4 ประกาศราคากลางโครงการแก้ไขน้ำเสียท่วมขังภายในชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านส้มกบ [ 18 พ.ย. 2565 ]4
5 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการแก้ไขน้ำเสียท่วมขังภายในชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านส้มกบ [ 18 พ.ย. 2565 ]4
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนโก [ 17 พ.ย. 2565 ]4
7 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนโก [ 17 พ.ย. 2565 ]4
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านพีพวย [ 17 พ.ย. 2565 ]4
9 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านพีพวย [ 17 พ.ย. 2565 ]3
10 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านส้มกบ [ 16 พ.ย. 2565 ]3
11 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านส้มกบ [ 16 พ.ย. 2565 ]3
12 ประกาศราคากลางโครงการแก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านส้มกบ [ 16 พ.ย. 2565 ]3
13 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการแก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านส้มกบ [ 16 พ.ย. 2565 ]3
14 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนพื้นที่การเกษตรลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านสระโพนทอง ทางแยกถนนพื้นที่อ่างเก็บน้ำช่องพันลำ [ 15 พ.ย. 2565 ]4
15 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนพื้นที่การเกษตรลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านสระโพนทอง ทางแยกถนนพื้นที่อ่างเก็บน้ำช่องพันลำ [ 15 พ.ย. 2565 ]5
16 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่การเกษตรลงหินคลุก (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 10 บ้านส้มกบ [ 15 พ.ย. 2565 ]4
17 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้นที่การเกษตรลงหินคลุก (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 10 บ้านส้มกบ [ 15 พ.ย. 2565 ]3
18 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรลงหินคลุกสายที่นานางละเอียด งอนภูเขียว หมู่ที่ 2 บ้านโนนฆ้อง [ 14 พ.ย. 2565 ]5
19 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรลงหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านโนนมะเยา จำนวน 2 จุด [ 14 พ.ย. 2565 ]4
20 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรลงหินคลุสายที่นานางละเอียด งอนภูเขียว หมู่ที่ 2 บ้านโนนฆ้อง [ 14 พ.ย. 2565 ]3
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22