องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 189 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการก่อสร้างปั้มน้ำฉุกเฉิน บ้านส้มกบ หมู่ที่ 5 [ 28 พ.ค. 2563 ]7
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปั้มน้ำฉุกเฉิน บ้านส้มกบ หมู่ที่ 5 [ 18 พ.ค. 2563 ]9
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากวัดพระเจ้าหมูบถึงสี่แยก หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ [ 14 พ.ค. 2563 ]11
4 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากวัดพระเจ้าหมูบถึงสี่แยก หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ [ 14 พ.ค. 2563 ]11
5 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำที่อุดตันภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนโก [ 13 พ.ค. 2563 ]10
6 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำที่อุดตันภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนโก [ 13 พ.ค. 2563 ]9
7 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน จากบ้าสนนางหยาด ปลัดสังข์ ถึง บ้านนายวิชัย แนวทารี หมู่ที่ 12 บ้านโนนส้มโฮง [ 13 พ.ค. 2563 ]10
8 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน จากบ้าสนนางหยาด ปลัดสังข์ ถึง บ้านนายวิชัย แนวทารี หมู่ที่ 12 บ้านโนนส้มโฮง [ 13 พ.ค. 2563 ]10
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนางดวงจันทร์ จงศิริ ถึงบ้านนายบุญมี จันดี หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู [ 12 พ.ค. 2563 ]10
10 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนางดวงจันทร์ จงศิริ ถึงบ้านนายบุญมี จันดี หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู [ 12 พ.ค. 2563 ]10
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากท่าผุ ถึง ที่นานายบุญมา หล่าทุ่มหมู่ที่ 9 บ้านโนนมะเยา [ 30 เม.ย. 2563 ]13
12 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่การเกษตรจากท่าผุ ถึง ที่นานายบุญมา หล่าทุ่ม หมู่ที่ 9 บ้านโนนมะเยา [ 30 เม.ย. 2563 ]13
13 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตร(พร้อมวางท่อ)หมู่ที่ 8 บ้านพีพวย [ 30 เม.ย. 2563 ]14
14 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตร(พร้อมวางท่อ)หมู่ที่ 8 บ้านพีพวย [ 30 เม.ย. 2563 ]12
15 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 4 บ้านสระโพนทอง [ 1 เม.ย. 2563 ]24
16 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านจากบ้านนางสมทรง สิงห์ลี ถึงบ้านนายอุไทย ฦาชา พร้อมบ่อดักไขมันก่อนจะลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติลำห้วยหามแหและสายทางหน้าวัด หมู่ที่ 2 บ้านโนนฆ้อง [ 31 มี.ค. 2563 ]21
17 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน(ขุดลอกขยะ) หมู่ที่ 9 บ้านโนนมะเยา [ 30 มี.ค. 2563 ]20
18 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านส้มกบ [ 30 มี.ค. 2563 ]23
19 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำภายในหฒุ่บ้าน(ขุดลอกขยะ)หมู่ที่ 9 บ้านโนนมะเยา [ 26 มี.ค. 2563 ]21
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านส้มกบ [ 26 มี.ค. 2563 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10