องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 175 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 4 บ้านสระโพนทอง [ 1 เม.ย. 2563 ]3
2 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านจากบ้านนางสมทรง สิงห์ลี ถึงบ้านนายอุไทย ฦาชา พร้อมบ่อดักไขมันก่อนจะลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติลำห้วยหามแหและสายทางหน้าวัด หมู่ที่ 2 บ้านโนนฆ้อง [ 31 มี.ค. 2563 ]3
3 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน(ขุดลอกขยะ) หมู่ที่ 9 บ้านโนนมะเยา [ 30 มี.ค. 2563 ]2
4 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านส้มกบ [ 30 มี.ค. 2563 ]2
5 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำภายในหฒุ่บ้าน(ขุดลอกขยะ)หมู่ที่ 9 บ้านโนนมะเยา [ 26 มี.ค. 2563 ]1
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านส้มกบ [ 26 มี.ค. 2563 ]2
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านจากบ้านนางสมทรง สิงห์ลี ถึงบ้านนายอุไทย ฦาชา พร้อมบ่อดักไขมันก่อนจะลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติลำห้วยหามแหและสายทางหน้าวัด หมู่ที่ 2 บ้านโนนฆ้อง [ 26 มี.ค. 2563 ]3
8 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 4 บ้านสระโพนทอง [ 26 มี.ค. 2563 ]1
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านส้มกบ [ 25 มี.ค. 2563 ]3
10 ประชาสัมธ์เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านส้มกบ [ 25 มี.ค. 2563 ]3
11 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากหน้าบ้านนายบุญมี จันดี -ห้วยหินโหง่น หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู [ 25 มี.ค. 2563 ]3
12 ประกาศราคากลางงานโครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากบ้านนายบุญมี จันดี - ห้วยหินโหง่น หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู [ 25 มี.ค. 2563 ]1
13 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ำลำห้วยหามแห หมู่ที่ 8 บ้านพีพวย [ 4 มี.ค. 2563 ]4
14 ประกาศ เรื่องประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-011 สายทางบ้านโนนโก หมู่ที่ 6 - อ่างเก็บน้ำช่องพันลำ บ้านโนนโก หมู่ที่ 6 [ 24 ก.พ. 2563 ]2
15 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 117-006 สายบ้านโนนส้มโฮง -อ่างเก็บน้ำท่าช้างคล้อง บ้านโนนส้มโฮง หมู่ที่ 12 [ 24 ก.พ. 2563 ]3
16 ประชาสัมพันเสนอราคาโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโนนฆ้อง [ 18 ธ.ค. 2562 ]20
17 ประชาสัมพันธ์เสนอราคางานโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโนนมะเยา [ 17 ธ.ค. 2562 ]22
18 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยการลงแอสฟัลท์ติก จากวัดเทวฤทธิ์ ถึงบ้านนายชิต กองแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านพันลำ [ 16 ธ.ค. 2562 ]23
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกภายใน หมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านโนนโก [ 12 ธ.ค. 2562 ]26
20 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนโก [ 12 ธ.ค. 2562 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9