องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 205 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 หมู่ที่ 3 บ้านพันลำ [ 21 ก.ย. 2563 ]7
2 ประกาศเสนอราคาโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 หมู่ที่ 3 บ้านพันลำ [ 21 ก.ย. 2563 ]6
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบปิด ข-30 สายทางบ้านโนนโก หมู่ที่ 6 สายที่ 5 ตำบลสระโพนทอง [ 21 ก.ย. 2563 ]7
4 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบปิด ข-30 สายทางบ้านโนนโก หมู่ที่ 6 สายที่ 5 ตำบลสระโพนทอง [ 21 ก.ย. 2563 ]6
5 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโนนส้มโฮง หมู่ที่ 12 สาย 3 ตำบลสระโพนทอง [ 21 ก.ย. 2563 ]7
6 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโนนส้มโฮง หมู่ที่ 12 สาย 3 ตำบลสระโพนทอง [ 21 ก.ย. 2563 ]6
7 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 หมู่ที่ 5 บ้านส้มกบ [ 18 ก.ย. 2563 ]8
8 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 หมู่ที่ 4 บ้านสระโพนทอง [ 18 ก.ย. 2563 ]6
9 ประกาศราคากลางแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 หมู่ที่ 5 บ้านส้มกบ [ 14 ก.ย. 2563 ]9
10 ประกาศราคากลางโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 หมู่ที่ 4 บ้านสระโพนทอง [ 14 ก.ย. 2563 ]6
11 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการขุดลอกลำห้วยหามแห บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 [ 10 ก.ย. 2563 ]12
12 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 [ 9 ก.ย. 2563 ]14
13 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคำอีหูด บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 [ 2 ก.ย. 2563 ]12
14 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคำอีหูด บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 [ 2 ก.ย. 2563 ]14
15 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 [ 2 ก.ย. 2563 ]12
16 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยหามแห บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 [ 2 ก.ย. 2563 ]9
17 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการก่อสร้างปั้มน้ำฉุกเฉิน บ้านส้มกบ หมู่ที่ 5 [ 28 พ.ค. 2563 ]24
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปั้มน้ำฉุกเฉิน บ้านส้มกบ หมู่ที่ 5 [ 18 พ.ค. 2563 ]28
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากวัดพระเจ้าหมูบถึงสี่แยก หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ [ 14 พ.ค. 2563 ]27
20 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากวัดพระเจ้าหมูบถึงสี่แยก หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ [ 14 พ.ค. 2563 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11