องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 300 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เชิญชวนเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ [ 13 ก.ย. 2564 ]2
2 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ [ 10 ก.ย. 2564 ]0
3 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 12 บ้านโนนส้มโฮง [ 9 ก.ย. 2564 ]3
4 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 12 บ้านโนนส้มโฮง [ 9 ก.ย. 2564 ]2
5 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-19 สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 สายที่ 7 [ 9 ก.ย. 2564 ]3
6 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-19 สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 สายที่ 7 [ 9 ก.ย. 2564 ]2
7 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสระโพนทอง [ 8 ก.ย. 2564 ]3
8 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสระโพนทอง [ 8 ก.ย. 2564 ]1
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ืวพร้อมประตูทางเข้าออกโรงจอดรถจุดบริการประชาชนตำบลสระโพนทอง [ 8 ก.ย. 2564 ]1
10 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้ืวพร้อมประตูทางเข้าออกโรงจอดรถจุดบริการประชาชนตำบลสระโพนทอง [ 8 ก.ย. 2564 ]1
11 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านพีพวย [ 31 ส.ค. 2564 ]6
12 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านพีพวย [ 31 ส.ค. 2564 ]6
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านโนนโก [ 30 ส.ค. 2564 ]6
14 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านโนนโก [ 30 ส.ค. 2564 ]5
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านโนนฆ้อง [ 30 ส.ค. 2564 ]5
16 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านโนนฆ้อง [ 30 ส.ค. 2564 ]4
17 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ [ 25 ส.ค. 2564 ]5
18 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงกาขุดลอกท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านส้มกบ [ 25 ส.ค. 2564 ]3
19 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนทัน [ 24 ส.ค. 2564 ]6
20 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสระโพนทอง [ 17 ส.ค. 2564 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15