องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน [ 16 ธ.ค. 2562 ]46
2 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร(แบบ ข.1) [ 16 ธ.ค. 2562 ]46
3 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป [ 9 ธ.ค. 2562 ]41
4 แบบฟอร์มคำร้องทุกข์ [ 9 ธ.ค. 2562 ]47
5 เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์/อิเล็กทรอนิกส์ (แบบ ทพ.) [ 9 ธ.ค. 2562 ]44
6 แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ [ 9 ธ.ค. 2562 ]46
7 คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน [ 9 ธ.ค. 2562 ]46