องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]12
2 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]14
3 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 12 ม.ค. 2561 ]77
4 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 12 ม.ค. 2561 ]72
5 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยยวกับการ้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 10 ม.ค. 2560 ]18
6 หนังสือประชาสัมพันธ์ [ 10 ม.ค. 2560 ]18
7 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 10 ม.ค. 2560 ]19