องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 เม.ย. 2564 ]35
2 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]38
3 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 9 ต.ค. 2563 ]34
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]36
5 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]37
6 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ [ 9 ต.ค. 2562 ]36
7 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 9 ต.ค. 2562 ]33
8 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]39
9 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 12 ม.ค. 2561 ]33
10 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 12 ม.ค. 2561 ]37
11 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยยวกับการ้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 10 ม.ค. 2560 ]40
12 หนังสือประชาสัมพันธ์ [ 10 ม.ค. 2560 ]44
13 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 10 ม.ค. 2560 ]41