องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]49
2 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 เม.ย. 2564 ]145
3 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]149
4 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 9 ต.ค. 2563 ]138
5 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]142
6 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ [ 9 ต.ค. 2562 ]142
7 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 9 ต.ค. 2562 ]133
8 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]144
9 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 12 ม.ค. 2561 ]139
10 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 12 ม.ค. 2561 ]145
11 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยยวกับการ้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 10 ม.ค. 2560 ]151
12 หนังสือประชาสัมพันธ์ [ 10 ม.ค. 2560 ]148
13 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 10 ม.ค. 2560 ]146