องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

 
นางสาวสาวิตรี ฦาชา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร.061-0569965