องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ผ่านระบบ E-plan nacc รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]68
2 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]77
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]65
4 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565 (E-plannacc) [ 14 ก.พ. 2565 ]69
5 รายงานผลการดำเนินการตามแแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน [ 26 ต.ค. 2564 ]73
6 รายงานผลการดำเนินการตามแแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]148
7 รายงานผลการดำเนินการตามแแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน [ 27 ต.ค. 2563 ]144
8 รายงานผลการดำเนินการตามแแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2563รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2563 ]149
9 หนังสือประชาสัมพันธ์ปี61 [ 29 พ.ค. 2561 ]152
10 รายงานผลการประเะมินตนเองปี 61 [ 29 พ.ค. 2561 ]179
11 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 21 พ.ค. 2561 ]161
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 21 พ.ค. 2561 ]145
13 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) [ 11 พ.ค. 2561 ]153
14 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 22 พ.ค. 2560 ]154
15 หนังสือประชาสัมพันธ์ [ 22 พ.ค. 2560 ]156
16 รายงานผลการประเะมินตนเอง ปี 60 [ 22 พ.ค. 2560 ]148
17 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 22 พ.ค. 2560 ]151
18 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 60 [ 15 มี.ค. 2560 ]151
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 22 มิ.ย. 2559 ]151