องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]30
2 รายงานผลการดำเนินการตามแแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน [ 27 ต.ค. 2563 ]31
3 รายงานผลการดำเนินการตามแแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2563รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2563 ]31
4 หนังสือประชาสัมพันธ์ปี61 [ 29 พ.ค. 2561 ]42
5 รายงานผลการประเะมินตนเองปี 61 [ 29 พ.ค. 2561 ]41
6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 21 พ.ค. 2561 ]40
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 21 พ.ค. 2561 ]37
8 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) [ 11 พ.ค. 2561 ]40
9 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 22 พ.ค. 2560 ]40
10 หนังสือประชาสัมพันธ์ [ 22 พ.ค. 2560 ]43
11 รายงานผลการประเะมินตนเอง ปี 60 [ 22 พ.ค. 2560 ]40
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 22 พ.ค. 2560 ]41
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 60 [ 15 มี.ค. 2560 ]38
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 22 มิ.ย. 2559 ]42