องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 21 พ.ค. 2561 ]0
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 21 พ.ค. 2561 ]86
3 รายงานผลการประเะมินตนเอง [ 21 พ.ค. 2561 ]6
4 หนังสือประชาสัมพันธ์ปี61 [ 21 พ.ค. 2561 ]0
5 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) [ 11 พ.ค. 2561 ]84
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) [ 22 พ.ค. 2560 ]5
7 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 22 พ.ค. 2560 ]6
8 หนังสือประชาสัมพันธ์ [ 22 พ.ค. 2560 ]4
9 รายงานผลการประเะมินตนเอง ปี 60 [ 22 พ.ค. 2560 ]0
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 60 [ 15 มี.ค. 2560 ]0