องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 21 พ.ค. 2561 ]14
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 21 พ.ค. 2561 ]105
3 หนังสือประชาสัมพันธ์ปี61 [ 21 พ.ค. 2561 ]16
4 รายงานผลการประเะมินตนเองปี 61 [ 21 พ.ค. 2561 ]11
5 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) [ 11 พ.ค. 2561 ]100
6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 22 พ.ค. 2560 ]22
7 หนังสือประชาสัมพันธ์ [ 22 พ.ค. 2560 ]20
8 รายงานผลการประเะมินตนเอง ปี 60 [ 22 พ.ค. 2560 ]16
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 22 พ.ค. 2560 ]11
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 60 [ 15 มี.ค. 2560 ]16
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 22 มิ.ย. 2559 ]15