วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2565
วัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ
10  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 3640 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อหมึก p265 จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ รหัส 416-60-0033 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 416-60-0033 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม เดือน มกราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อหมึก ซัมซุง จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง