องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองศ์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง เรื่องสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]37
2 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]36
3 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]34
4 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]33
5 สุปผลการจัดซื้อจั้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]35
6 สุปผลการจัดซื้อจั้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2564 ]34
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2564 ]33
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]38
9 ประกาศองศ์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง เรื่องสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]35
10 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]118
11 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]114
12 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 28 ก.พ. 2564 ]110
13 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 31 ม.ค. 2564 ]110
14 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 31 ธ.ค. 2563 ]108
15 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]111
16 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]118
17 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน คุลาคม 2563 [ 31 ต.ค. 2563 ]113
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 61 [ 16 พ.ย. 2561 ]119
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 61 [ 30 ก.ย. 2561 ]114
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 61 [ 31 ส.ค. 2561 ]115
 
หน้า 1|2