องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
กองสวัสดิการและสังคม

-ตำแหน่งว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
นายศุภพงษ์ ยศรุ่งเรือง
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
โทร.083-3802527

นายอิสราพงษ์  ภิญโญยาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร.084-4188605