องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
แผนพัฒนาสี่ปี
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561 [ 30 พ.ค. 2562 ]179
2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 30 พ.ค. 2562 ]192
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่1 [ 30 เม.ย. 2561 ]167
4 การประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี [ 28 ต.ค. 2559 ]163