องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เป็นนโยบายหรือแผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามของหน่วยงาน [ 24 มี.ค. 2564 ]10
2 แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม [ 24 มี.ค. 2564 ]8
3 เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]11
4 ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาแวดล้อมในการทำงาน [ 6 ม.ค. 2564 ]13
5 นโยบายกลยุทธ์การบริหารงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]13
6 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 1 ต.ค. 2563 ]16
7 ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 1 ต.ค. 2563 ]12
8 ประกาศ เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลสรโพนทอง ประจำปี2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]2