องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]111
2 กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]92
3 ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาแวดล้อมในการทำงาน [ 6 ม.ค. 2564 ]170
4 นโยบายกลยุทธ์การบริหารงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]171
5 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 1 ต.ค. 2563 ]166
6 ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 1 ต.ค. 2563 ]161
7 ประกาศ เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลสรโพนทอง ประจำปี2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]150