องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาแวดล้อมในการทำงาน [ 6 ม.ค. 2564 ]50
2 นโยบายกลยุทธ์การบริหารงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]49
3 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 1 ต.ค. 2563 ]50
4 ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 1 ต.ค. 2563 ]46
5 ประกาศ เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลสรโพนทอง ประจำปี2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]33