องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 20 ก.ค. 2565 ]38
2 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]83
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี( ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่1 [ 7 ก.ค. 2564 ]128
4 การสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงานส่วนตำบล [ 20 เม.ย. 2564 ]139
5 ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ 6 ม.ค. 2564 ]130
6 การดำเนินงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]143