องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 258 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง เรื่อง เเผนป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) [ 23 ก.ย. 2565 ]3
2 ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.LPA ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ก.ย. 2565 ]7
3 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]20
4 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ประจำปี 2564 [ 5 ส.ค. 2565 ]31
5 รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]34
6 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]44
7 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 15 มิ.ย. 2565 ]44
8 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]54
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]50
10 ส่งมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ปีงบปรมาณ 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]48
11 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 พ.ค. 2565 ]65
12 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]80
13 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]68
14 รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2565 ]60
15 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]75
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]71
17 รายงานการบันทึกการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]62
18 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]85
19 รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2565 ]77
20 รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ [ 24 ก.พ. 2565 ]91
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13