องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ โรงเรือนและที่ดิน ป้าย ใบอนุญาติประกิบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 ก.พ. 2562 ]23
2 แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานจดทะเบียนพาณิชย์ [ 13 ก.พ. 2562 ]21
3 จดหมายข่าว [ 13 ก.พ. 2562 ]24
4 ประกาศ เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง [ 9 ต.ค. 2561 ]27
5 ประกาศ เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]23
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 61 [ 30 ก.ย. 2561 ]26
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 61 [ 30 ก.ย. 2561 ]17
8 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ [ 23 ส.ค. 2561 ]30
9 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 [ 1 ส.ค. 2561 ]24
10 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอรกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู [ 1 ส.ค. 2561 ]25
11 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะ หมู่ที่ 4 บ้านสระโพนทอง [ 19 ก.ค. 2561 ]23
12 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 ม.ค. 2561 ]20
13 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ม.ค. 2561 ]19
14 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 20 ธ.ค. 2560 ]21
15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสระโพนทอง [ 18 ธ.ค. 2560 ]22
16 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 ธ.ค. 2560 ]17
17 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ธ.ค. 2560 ]22
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 พ.ย. 2560 ]28
19 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 9 พ.ย. 2560 ]23
20 การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสมาชิกสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 8 ก.ย. 2560 ]20
 
หน้า 1|2|3