องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 279 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง วิธีการเเสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 ม.ค. 2566 ]0
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 ม.ค. 2566 ]1
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 23 ม.ค. 2566 ]0
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก [ 29 ธ.ค. 2565 ]3
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง เรื่อง รายงานติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 19 ธ.ค. 2565 ]2
6 รับสมัครคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]23
7 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]1
8 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 29 พ.ย. 2565 ]20
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง เรื่อง ประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๗ เปลี่ยนเเปลงครั้งที่ ๓ เเก้ไขครั้งที่ ๓ [ 23 พ.ย. 2565 ]10
10 มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 22 พ.ย. 2565 ]28
11 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือได้รับเเจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 21 พ.ย. 2565 ]21
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง เรื่อง ใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เเก้ไขครั้งที่ ๒ [ 11 พ.ย. 2565 ]17
13 รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน [ 31 ต.ค. 2565 ]28
14 มาตรการนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (no gift policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 31 ต.ค. 2565 ]71
15 มาตรการเเสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองด้วยการจัดทำเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม เเละความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 31 ต.ค. 2565 ]25
16 มาตรการปรับปรุงเเละพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสารให้เเก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 28 ต.ค. 2565 ]22
17 มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 28 ต.ค. 2565 ]23
18 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 27 ต.ค. 2565 ]19
19 มาตรการเสริมสร้างคุณธรรมเเละความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 27 ต.ค. 2565 ]17
20 ประกาศรายงานรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]16
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14