องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 308 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 21 ก.ย. 2566 ]2
2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 21 ก.ย. 2566 ]1
3 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่๒๘/๒๕๖๖ [ 12 ก.ย. 2566 ]6
4 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่๒๙/๒๕๖๖ [ 12 ก.ย. 2566 ]5
5 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่๓๐/๒๕๖๖ [ 12 ก.ย. 2566 ]4
6 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่๒๗/๒๕๖๖ [ 29 ส.ค. 2566 ]8
7 วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 (ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566) [ 24 ส.ค. 2566 ]15
8 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 16 ส.ค. 2566 ]15
9 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่26/2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]13
10 ขอประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 [ 11 ส.ค. 2566 ]20
11 การนำส่งข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๖ [ 9 ส.ค. 2566 ]7
12 คำสั่งแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบ [ 3 ก.ค. 2566 ]12
13 ประกาศขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566(ครั้งที่2) [ 28 มิ.ย. 2566 ]16
14 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทน รักษาราชการแทนปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ [ 10 พ.ค. 2566 ]16
15 o37 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]18
16 สถิติการกล่าวหาร้องเรียนทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่มิขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 3 เม.ย. 2566 ]47
17 การยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ [ 24 มี.ค. 2566 ]15
18 คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 9 มี.ค. 2566 ]11
19 ประกาศ มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 2 มี.ค. 2566 ]16
20 รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ [ 14 ก.พ. 2566 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16