องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 202 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]9
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 26 ส.ค. 2564 ]11
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]23
4 รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]14
5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับโทษยาเสพติด [ 22 มิ.ย. 2564 ]15
6 ประกาศขาดทอดตลาดพัสดุชำรุด [ 8 มิ.ย. 2564 ]12
7 เชิญชวนคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาส่วนตำบล พนักงาจ้าง และครูทุกคน เข้าร่วมประเมินผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน [ 14 พ.ค. 2564 ]12
8 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]11
9 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4 [ 30 เม.ย. 2564 ]13
10 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2564 ]13
11 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 29 เม.ย. 2564 ]11
12 รายงานเงินสะสม รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม [ 20 เม.ย. 2564 ]11
13 การจัดโครงการป้องกันและลดอุบัตเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสรงกรานต์ ประจำปี 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]13
14 รายงานติดตามประเมินผลตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]10
15 รายงานผลสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]14
16 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]11
17 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]13
18 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]11
19 รายงานรับ-จ่าย มีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]13
20 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง [ 1 เม.ย. 2564 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11