องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่5 [ 21 เม.ย. 2564 ]47
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาทัองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่3 [ 21 ก.ค. 2563 ]76
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไขครั้งที่2 [ 29 พ.ค. 2563 ]46
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่1 [ 12 มี.ค. 2563 ]45
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่2 [ 3 มี.ค. 2563 ]50
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่1 [ 28 ก.พ. 2563 ]44
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]49
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]47