องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาส อบต.สระโพนทอง เรื่อง มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน [ 11 ม.ค. 2564 ]38
2 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ [ 2 ต.ค. 2563 ]41
3 แผ่นพับประชาสัมพันธ์คุณสมบัติการรับเงินเด้กแรกเกิด [ 2 ต.ค. 2563 ]41
4 คู่มือการปฎิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 2 ต.ค. 2563 ]41
5 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]40
6 คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]39
7 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]41
8 คู่มือการรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]46
9 คู่มือการรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]38
10 คู่มือการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 21 ก.ค. 2558 ]41
11 คู่มือการยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 21 ก.ค. 2558 ]41
12 คู่มือการแจ้งขุดดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]39
13 คู่มือการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]42
14 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]41
15 คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ก.ค. 2558 ]40
16 คู่มือการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 21 ก.ค. 2558 ]39