องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

 
 
นางบุญน้อม ฦาชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.096-8629829
นายมงคล ฦาชา
นายเสมอ  คงโนนกอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.086-2500173 โทร.065-2680716

- ตำแหน่งว่าง -
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล