องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพพนทอง [ 6 ส.ค. 2558 ]
2 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำลเพื่อเปลี่ยนสายงานของตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 [ 6 ส.ค. 2558 ]
3 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย [ 13 ก.ค. 2558 ]
4 ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 ก.ค. 2558 ]
5 ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 13 ก.ค. 2558 ]
6 ขั้นตอนการชำระภาษีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 ก.ค. 2558 ]
7 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ โรงเรือนและที่ดิน ป้าย ใบอนุญาติประกิบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 ก.ค. 2558 ]
8 แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานจดทะเบียนพาณิชย์ [ 13 ก.ค. 2558 ]
9 เรียกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองสมัยสามัญ สมัยที่1ประจำปี2558 [ 2 ก.พ. 2558 ]
10 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558 [ 15 ส.ค. 2557 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6