องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสมาชิกสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

    รายละเอียดข่าว

ภาพถ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสมาชิกสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ******************* วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2559 ฝึกอบรมโดยวิทยากรจากผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ

    เอกสารประกอบ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสมาชิกสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ