องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 1 ส.ค. 2559 ]24
42 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ. ประจำปี2559 [ 11 ธ.ค. 2558 ]20
43 รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 11 ก.ย. 2558 ]19
44 ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพพนทอง [ 6 ส.ค. 2558 ]16
45 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำลเพื่อเปลี่ยนสายงานของตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 [ 6 ส.ค. 2558 ]17
46 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย [ 13 ก.ค. 2558 ]21
47 ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 ก.ค. 2558 ]19
48 ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 13 ก.ค. 2558 ]19
49 ขั้นตอนการชำระภาษีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 ก.ค. 2558 ]14
50 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ โรงเรือนและที่ดิน ป้าย ใบอนุญาติประกิบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 ก.ค. 2558 ]22
51 แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานจดทะเบียนพาณิชย์ [ 13 ก.ค. 2558 ]15
52 เรียกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองสมัยสามัญ สมัยที่1ประจำปี2558 [ 2 ก.พ. 2558 ]19
53 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558 [ 15 ส.ค. 2557 ]19
54 ประกาศสอบราคาซื้อรถกระเช้า เครื่องยนต์ดีเซล 1 สูบ 4 จังหวะ [ 10 มี.ค. 2557 ]17
55 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี [ 7 มิ.ย. 2555 ]22
56 ตำแหน่งว่าง [ 28 พ.ย. 2554 ]19
57 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 11 พ.ย. 2554 ]18
58 ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพพนทอง [ 30 พ.ย. 542 ]18
 
|1|2หน้า 3