องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2561) แก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม (ฉบับที่1) [ 17 ก.พ. 2560 ]
3 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.พ. 2560 ]
4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ก.พ. 2560 ]
5 จดหมายข่าว [ 6 ก.พ. 2560 ]
6 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 17 ม.ค. 2560 ]
7 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 ธ.ค. 2559 ]
8 ข่าวสารการคลัง [ 1 ธ.ค. 2559 ]
9 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ โรงเรือนและที่ดิน ป้าย ใบอนุญาติประกิบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ธ.ค. 2559 ]
10 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก [ 29 พ.ย. 2559 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6