องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 จดหมายข่าว [ 7 มิ.ย. 2560 ]22
22 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 [ 25 พ.ค. 2560 ]25
23 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 22 พ.ค. 2560 ]15
24 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]23
25 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2561) แก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม (ฉบับที่1) [ 17 ก.พ. 2560 ]20
26 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.พ. 2560 ]16
27 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ก.พ. 2560 ]18
28 จดหมายข่าว [ 6 ก.พ. 2560 ]20
29 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 17 ม.ค. 2560 ]24
30 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 ธ.ค. 2559 ]20
31 ข่าวสารการคลัง [ 1 ธ.ค. 2559 ]32
32 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ โรงเรือนและที่ดิน ป้าย ใบอนุญาติประกิบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ธ.ค. 2559 ]20
33 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก [ 29 พ.ย. 2559 ]20
34 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 29 พ.ย. 2559 ]23
35 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 พ.ย. 2559 ]18
36 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 4 พ.ย. 2559 ]19
37 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านโนนโก [ 20 ต.ค. 2559 ]18
38 ประกาศการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ [ 7 ต.ค. 2559 ]15
39 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (แม่บ้าน) ตำแหน่งคนงานทั่วไป และตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก [ 30 ส.ค. 2559 ]18
40 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ส.ค. 2559 ]18
 
|1หน้า 2|3