องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 342 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่10/2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]3
2 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่11/2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]2
3 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่8/2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]4
4 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่9/2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]4
5 ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เเละอินโฟกราฟิกส์ [ 18 มี.ค. 2567 ]14
6 ตู้ ATM ธ.ก.ส พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ [ 14 มี.ค. 2567 ]5
7 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ [ 6 มี.ค. 2567 ]11
8 ประกาศอุทยานแห่งชาติภูแลนคา [ 4 มี.ค. 2567 ]8
9 กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 1 มี.ค. 2567 ]7
10 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีป้าย [ 15 ก.พ. 2567 ]6
11 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 [ 19 ม.ค. 2567 ]18
12 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 [ 10 ม.ค. 2567 ]8
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]22
14 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก้ไขครั้งที่1/2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]13
15 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่36/2566 [ 20 ธ.ค. 2566 ]7
16 ประกาศการใช้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ธ.ค. 2566 ]19
17 ประกาศการใช้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 MS excel [ 18 ธ.ค. 2566 ]10
18 ประกาศการใช้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 MS word [ 18 ธ.ค. 2566 ]8
19 ขอให้ปิดประกาศ เรื่องเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 29 พ.ย. 2566 ]31
20 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2566 [ 17 พ.ย. 2566 ]44
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18