องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 362 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์การคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย [ 10 ก.ค. 2567 ]8
2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2567 [ 4 ก.ค. 2567 ]8
3 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2) [ 26 มิ.ย. 2567 ]6
4 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย [ 4 มิ.ย. 2567 ]17
5 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่18/2567 [ 20 พ.ค. 2567 ]12
6 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 15 พ.ค. 2567 ]15
7 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 14 พ.ค. 2567 ]17
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 9 พ.ค. 2567 ]21
9 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่14/2567 [ 25 เม.ย. 2567 ]18
10 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]21
11 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่10/2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]13
12 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่11/2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]10
13 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่8/2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]10
14 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่9/2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]11
15 ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เเละอินโฟกราฟิกส์ [ 18 มี.ค. 2567 ]27
16 ตู้ ATM ธ.ก.ส พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ [ 14 มี.ค. 2567 ]20
17 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ [ 6 มี.ค. 2567 ]26
18 ประกาศอุทยานแห่งชาติภูแลนคา [ 4 มี.ค. 2567 ]18
19 กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 1 มี.ค. 2567 ]17
20 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีป้าย [ 15 ก.พ. 2567 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19