องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 11 เม.ย. 2566 ]38
2 เผยแพร่แบบวัด EIT แบบแระเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกลงบนเว็บไซต์ อบต.สระโพนทอง [ 10 เม.ย. 2566 ]49
3 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 7 ม.ค. 2565 ]122
4 รายงานการประเมินผลคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานรัฐในปี 63 มาปรับปรุงดำเนินงานในปี 64 [ 26 ต.ค. 2563 ]198