องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


เผยแพร่แบบวัด EIT แบบแระเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกลงบนเว็บไซต์ อบต.สระโพนทอง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
เผยแพร่แบบวัด EIT แบบแระเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกลงบนเว็บไซต์ อบต.สระโพนทอง


 
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ