องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


รายงานการประเมินผลคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานรัฐในปี 63 มาปรับปรุงดำเนินงานในปี 64

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
รายงานการประเมินผลคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานรัฐในปี 63 มาปรับปรุงดำเนินงานในปี 64


 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ