องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
การจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan)
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]20
2 เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]38
3 เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 -มีนาคม 2566) [ 4 ม.ค. 2566 ]37
4 เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร ไตรมาศที่1 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 -31 ธันวาคม 2565) [ 3 ต.ค. 2565 ]32