องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 

 

 

การจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan)


เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)


 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ