องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 

 

 

การจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan)


เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร ไตรมาศที่1 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 -31 ธันวาคม 2565)

    รายละเอียดข่าว

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล    เอกสารประกอบ
เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร ไตรมาศที่1 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 -31 ธันวาคม 2565)


 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ