องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 

 

 

การจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan)


เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 -มีนาคม 2566)

    รายละเอียดข่าว

ระเบียบการลาของพนักงานส่วนตำบล    เอกสารประกอบ
เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 -มีนาคม 2566)


 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ