องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2566 ]66
2 รางานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 31 ต.ค. 2565 ]59
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 ประจำปีพ.ศ.2565 รอบ12 เดือน [ 31 ต.ค. 2565 ]23
4 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 23 ก.ย. 2565 ]35
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ผ่านระบบ E-plan nacc รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]117
6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]128
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]112
8 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565 (E-plannacc) [ 14 ก.พ. 2565 ]113
9 รายงานผลการดำเนินการตามแแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน [ 26 ต.ค. 2564 ]125
10 รายงานผลการดำเนินการตามแแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]198
11 รายงานผลการดำเนินการตามแแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน [ 27 ต.ค. 2563 ]198
12 รายงานผลการดำเนินการตามแแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2563รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2563 ]196
13 หนังสือประชาสัมพันธ์ปี61 [ 29 พ.ค. 2561 ]206
14 รายงานผลการประเะมินตนเองปี 61 [ 29 พ.ค. 2561 ]261
15 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 21 พ.ค. 2561 ]241
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 21 พ.ค. 2561 ]200
17 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) [ 11 พ.ค. 2561 ]212
18 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 22 พ.ค. 2560 ]198
19 หนังสือประชาสัมพันธ์ [ 22 พ.ค. 2560 ]206
20 รายงานผลการประเะมินตนเอง ปี 60 [ 22 พ.ค. 2560 ]204
 
หน้า 1|2