องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 60

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 60
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ