องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 129 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 สอบราคาจ้างจำนวน 8 โครงการ [ 22 ก.ย. 2557 ]20
102 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 4 ก.ค. 2557 ]20
103 สอบราคาซื้อรถกระเช้า [ 26 มี.ค. 2557 ]24
104 สอบราคาซื้อรถกระเช้า [ 26 มี.ค. 2557 ]20
105 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการตกแต่งภายในอาคารที่ทำการ อบต.สระโพนทอง [ 13 มี.ค. 2557 ]22
106 ประกาศสอบราคาซื้อรถกระเช้า เครื่องยนต์ดีเซล 1 สูบ 4 จังหวะ [ 10 มี.ค. 2557 ]19
107 ประกาศสอบราคาโครงจัดซื้อครุภัณฑ์ในอาคาร [ 6 มี.ค. 2557 ]17
108 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ในอาคาร [ 6 มี.ค. 2557 ]16
109 สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางแบบดับเบิ้ลแค็บ [ 12 ก.พ. 2557 ]20
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง เรื่องสอบราคาจ้าง(ส่วนที่1) [ 9 ก.ย. 2556 ]15
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง เรื่องสอบราคาจ้าง(ส่วนที่2) [ 9 ก.ย. 2556 ]20
112 สอบราคาจ้าง [ 10 ก.ค. 2556 ]18
113 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ 1- 12 [ 4 ก.ค. 2556 ]19
114 ประกาศ สอบราคาจ้าง [ 14 มิ.ย. 2556 ]20
115 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง เรื่องสอบราคาจ้าง [ 11 มิ.ย. 2556 ]15
116 สอบราคาจ้าง [ 7 มิ.ย. 2556 ]20
117 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน [ 5 มิ.ย. 2556 ]19
118 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 21 มี.ค. 2556 ]22
119 สอบราคาซื้อสื่อสารการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัย [ 21 มี.ค. 2556 ]23
120 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด [ 2 เม.ย. 2555 ]20
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7