องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ม.11 บ้านโนนทัน [ 27 พ.ค. 2558 ]
2 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสระพาน คสล. ม.1 บ้านโพธิ์ [ 11 มี.ค. 2558 ]
3 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 บ้านหนองคู [ 11 มี.ค. 2558 ]
4 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์ [ 3 พ.ย. 2557 ]
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด) องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 13 ต.ค. 2557 ]
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพันลำ หมู่ที่ 3 ดัวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ [ 13 ต.ค. 2557 ]
7 สอบราคาจ้างจำนวน 4 โครงการ [ 25 ก.ย. 2557 ]
8 สอบราคาจ้างจำนวน 8 โครงการ [ 22 ก.ย. 2557 ]
9 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 4 ก.ค. 2557 ]
10 สอบราคาซื้อรถกระเช้า [ 26 มี.ค. 2557 ]
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9