องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประชาสัมพันธ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 งบประมาณ 6,082,900 บาท

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 งบประมาณ 6,082,900 บาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 - 20 พฤศจิกายน  2560

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 งบประมาณ 6,082,900 บาท
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ