องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง เรื่องสอบราคาจ้าง(ส่วนที่1) [ 9 ก.ย. 2556 ]
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง เรื่องสอบราคาจ้าง(ส่วนที่2) [ 9 ก.ย. 2556 ]
3 สอบราคาจ้าง [ 10 ก.ค. 2556 ]
4 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ 1- 12 [ 4 ก.ค. 2556 ]
5 ประกาศ สอบราคาจ้าง [ 14 มิ.ย. 2556 ]
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง เรื่องสอบราคาจ้าง [ 11 มิ.ย. 2556 ]
7 สอบราคาจ้าง [ 7 มิ.ย. 2556 ]
8 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน [ 5 มิ.ย. 2556 ]
9 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 21 มี.ค. 2556 ]
10 สอบราคาซื้อสื่อสารการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัย [ 21 มี.ค. 2556 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12