องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


กระบวนงานการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

    รายละเอียดข่าว

กระบวนงานการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

    เอกสารประกอบ กระบวนงานการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ