องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ