องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]1
2 ประกาศประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]1
3 การรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]51
4 ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2566 ]49
5 การกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการพิจารณาในหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]52