องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 

 

 

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ


การกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการพิจารณาในหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
การกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการพิจารณาในหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566


 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ