องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 3.รายงานผลการจัดอบรมให้ความรู้สอดแทรงสาระด้านจริยธรรม ประจำปี 2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]1
2 1.การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม [ 3 ม.ค. 2567 ]2
3 2.แนวทางปฎิบัติ [ 3 ม.ค. 2567 ]2
4 รายงานผลการอบรมด้านส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]56
5 การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม [ 4 ม.ค. 2566 ]53
6 แนวทางปฏิบัติในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 4 ม.ค. 2566 ]61
7 ประกาศ อบต.สระโพนทอง เรื่อง มาตรการนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 พ.ย. 2565 ]32
8 รายงานผลการอบรมการเสริมสร้างตุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตในองค์กร และระเบียบวินัยที่ข้าราชการควรถือปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]42
9 รายงานผลโครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]28