องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 

 

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม


รายงานผลการอบรมการเสริมสร้างตุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตในองค์กร และระเบียบวินัยที่ข้าราชการควรถือปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
รายงานผลการอบรมการเสริมสร้างตุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตในองค์กร และระเบียบวินัยที่ข้าราชการควรถือปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ