องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]48
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]119
3 บทสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]124
4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.สระโพนทอง [ 4 ธ.ค. 2563 ]174
5 บทสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 4 ธ.ค. 2563 ]186