องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ


บทสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
บทสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ