องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.สระโพนทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 พ.ย. 2565 ]46
2 ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ประจปี 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]111
3 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 มิ.ย. 2564 ]97
4 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]203
5 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 28 ธ.ค. 2561 ]216