องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 

 

 

มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม


ประกาศ อบต.สระโพนทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศ อบต.สระโพนทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ