องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.สระโพนทอง เรื่อง ประกาศมาตรการให้ผู้ที่มีส่วนเสียมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 พ.ย. 2565 ]29
2 ประกาศ อบต.สระโพนทอง เรื่อง มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่นร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]142
3 มาตการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน [ 12 ม.ค. 2564 ]187
4 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่นร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]190
5 ประกาศมาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 28 ธ.ค. 2561 ]206