องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 

 

 

มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม


ประกาศ อบต.สระโพนทอง เรื่อง มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่นร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศ อบต.สระโพนทอง เรื่อง มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่นร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565


 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ