องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ประจำปี 2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]0
2 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 ต.ค. 2566 ]1
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) [ 5 ต.ค. 2566 ]0
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2567-2569) [ 5 ต.ค. 2566 ]1
5 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ประจำปี 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]0
6 กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปี 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]0
7 กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]147
8 ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]39
9 ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาแวดล้อมในการทำงาน [ 6 ม.ค. 2564 ]223
10 นโยบายกลยุทธ์การบริหารงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]220
11 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 1 ต.ค. 2563 ]221
12 ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 1 ต.ค. 2563 ]211
13 ประกาศ เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลสรโพนทอง ประจำปี2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]203