องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]48
2 กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]138
3 ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]28
4 ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาแวดล้อมในการทำงาน [ 6 ม.ค. 2564 ]210
5 นโยบายกลยุทธ์การบริหารงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]211
6 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 1 ต.ค. 2563 ]212
7 ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 1 ต.ค. 2563 ]203
8 ประกาศ เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลสรโพนทอง ประจำปี2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]195